Algemene voorwaarden


 1. Wanneer u bestellingen plaatst bij Compus-IT gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Enkel deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tenzij anders overeengekomen wordt. De algemene voorwaarden kunnen op elk moment en zonder aankondiging gewijzigd worden. Compus-IT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onjuistheden met betrekking tot de juistheid of inhoud van de informatie. Compus-IT kan eveneens niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de gekochte producten.
 2.  Alle prijzen die vermeld staan in de webshop zijn in euro, inclusief btw. Prijzen kunnen te allen tijde, zonder aankondiging worden aangepast. Compus-IT kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schrijffouten of andere fouten waardoor de prijs verkeerdelijk wordt weergegeven.
 3. De opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen standaardvoorwaarden, ook indien deze zijn opgesteld na deze algemene verkoopvoorwaarden. Om geldig te zijn, moet elke afwijking vooraf uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.
 4. Onze facturen zijn betaalbaar alvorens artikels of diensten geleverd worden, tenzij op de factuur of de bestelling een andere betalingstermijn is vermeld. Bij niet-betaling op de vervaldag, Compus-IT behoudt zich het recht voor om een vaste rentevergoeding te vragen van 15% van het nog verschuldigde bedrag. 
  Compus-IT is gerechtigd bij niet tijdige betaling iedere dienstverlening zonder voorafgaande waarschuwing op te schorten.
 5. Indien een betaling meer dan zestig (15) dagen na de vervaldag nog openstaat, Compus-IT behoudt zich het recht voor een beroep te doen op de diensten van een incassobureau. Alle juridische kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Bij bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en de aankoop van de geselecteerde producten. Na bestelling wordt uw aankoop zo spoedig mogelijk behandeld. Compus-IT behoudt zich het recht om bestellingen, een gedeelte van bestellingen of klanten te weigeren of een bestelling onvolledig te leveren. Voor niet leverbare producten zal u als klant hierover een e-mail ontvangen van Compus-IT. Wij zijn slechts gebonden aan een bestelling nadat we deze bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De productinformatie, de prijs en de orderinformatie zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
  Bij het plaatsen van de bestelling deelt de koper zijn naam en adresgegevens mee. De koper garandeert dat deze door hem meegedeelde gegevens waarheidsgetrouw zijn.

 7. Compus-IT verbindt zich ertoe zich in te spannen om performante diensten tijdig te leveren in overeenstemming met de overeengekomen termijnen. Geen van haar verplichtingen kan echter worden beschouwd als een resultaatsverplichting. Compus-IT kan in geen geval door de opdrachtgever worden gevergd om als derde te verschijnen in het kader van een door een eindverbruiker tegen de opdrachtgever ingediende vordering tot schadevergoeding.
 8. Om ontvankelijk te zijn, Compus-IT moet binnen de 8 dagen na de levering van de goederen of de levering van de diensten op de hoogte worden gebracht van elke klacht door middel van een aangetekend schrijven op haar maatschappelijke zetel.
 9. Al onze contractuele relaties worden uitsluitend beheerst door Belgium wet.
 10. In principe is een artikel dat niet meer leverbaar is ook niet beschikbaar in de webshop. Hier moet het nodige voorbehoud gemaakt worden voor fouten in het voorraadprogramma. Bovendien kan het zijn dat een klant het betreffende artikel aan het kopen is in onze winkel. We vragen u daarvoor begrip te hebben. De bestellingen via de webwinkel worden constant bijgewerkt. Indien een artikel onverhoopt niet meer beschikbaar is, dan wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
 11. Op maatwerk, software, hoofdtelefoons kan geen retourgarantie gegeven worden. 
 12. Artikels aangekocht via webshop, kunnen na gebruik en/of opening van productverpakking niet meer geretourneerd worden voor volledige terugbetaling. Het product moet geretourneerd worden in de staat waarin het product geleverd werd.
 13. Bij beschadigde levering heeft de ontvanger en/of klant de verplichting ons schriftelijk met foto's op de hoogte brengen. Tevens dient er bij aftekening voor ontvangst vermelding van schade aan de dozen vermeld worden.